Privatlivspolitik 

for Pazil

01 September 2019

Som kunde og nyhedsmail modtager behandler PAZIL en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal PAZIL oplyse dig om, hvordan PAZIL behandler dine data. PAZIL har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er kunde og nyhedsmailmodtager hos PAZIL.

Det er vigtigt for os at understrege, at PAZIL alene behandler dine oplysninger til brug for bogholderi/administration, rådgivning og nyhedsmail. PAZIL videresælger aldrig oplysninger om dets kunder og kontaktpersoner til andre, ligesom PAZIL ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

PAZIL er dataansvarlig – kontaktinformation

PAZIL er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som PAZIL har modtaget fra dig, og PAZIL sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. PAZIL kan kontaktes her:

PAZIL

Lyngens Kvarter 64

7400 Herning

Att.: Tobias Sch. Bergholdt

CVR-nr: 40689354

Telefon: 30651474

Mail: info@pazil.eu

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger i Pazil er administration, yder rådgivning og nyhedsmail.

Denne administration omfatter:

– orientering om Pazil aktiviteter og nyhedsbreve.

– håndtering af dine kundeoplysninger.

– Ordrebekræftelser og fakturering

– opbevaring af oplysninger med henblik til krav af SKAT, Erhvervsstyrelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne informere og handle med dig.

1.

Pazil – Lyngens Kvarter 64 – 7400 Herning – CVR 40689354

Kategorier af personoplysninger

Pazil behandler personoplysninger om:

– Kunder og kontaktpersoner på nyhedsbrevlisten.

Som udgangspunkt behandler Pazil alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Deling af dine persondata.

Pazil videregiver/deler personoplysninger til følgende modtagere:

  • GLS, Danske Fragtmænd, Post Nord, Dinero & Pakkelabels.

 

Hvor får Pazil dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Pazil indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger.

Pazil opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde hos os, og i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt Pazil måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil Pazil dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål. Hvis ikke du er kunde men du ønsker at bliver ved med at modtage nyhedsbreve, kan Pazil opbevare dine personoplysninger længere.

Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Pazil’ behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Pazil. Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Pazil behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

2.

Pazil – Lyngens Kvarter 64 – 7400 Herning – CVR 40689354

Ret til begrænsning af behandling.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Pazil fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Pazil behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken.

Pazil opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som Pazil behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.nutsnmore.eu, denne faktum vil også blive sendt ud til orientering til alle kunder og nyhedsmailmodtagere.